Centrul National de Informare și Promovare Turistică TISMANA

Date geografice

Teritoriul administrativ al orașului Tismana

Teritoriul administrativ al orașului Tismana

Tismana este situată în sud-vestul României, în partea de nord-vest a judeţului Gorj, centrul civic având coordonatele: paralela 45° 03′ 02 emisferă nordică, meridian 22° 56′ 56 longitudine estică. Localitatea a fost declarata oraş la data de 5 aprilie 2004, conform Monitorului Oficial Nr. 310 din 7.04.2004.

Principalele forme de relief ale teritoriului administrativ al oraşului sunt munţii si dealurile.

Zona de nord a oraşului este formata din Munţii Vâlcan iar zona de sud este constituita din Depresiunea Subcarpatica Olteana, subunitate a Subcarpaţilor Getici.

Versanţii abrupţi sunt împăduriţi si au plaiuri lungi cu păşuni naturale ce au permis din vechime păşunatul si activităţile forestiere.

Bordura sudica a Munţilor Vâlcan este formata din calcare jurasic si roci eruptive (granitul de Tismana).

Clima

Tismana se afla in ceea mai mare parte a anului, sub influenta circulaţiei maselor de aer sudice, sud vestice si vestice având originea in anticiclonul Azorelor şi are un climat submediteranean.