Centrul National de Informare și Promovare Turistică TISMANA

Repere istorice

Câteva repere istorice asupra așezării Tismanei:

Repere Istorice

Schitul Cioclovina de Jos

Localitatea Tismana este atestata prin Hrisovul din anul 1385 de către domnitorul Dan I, iar în documentele veacurilor al XV-lea şi al XVI-lea (3 sept. 1841 şi 11 ian. 1585) găsim consemnat „oraşul de la Tismana”, ceea ce denotă o dezvoltare timpurie a unora dintre elementele constitutive ale societăţii urbane în acest perimetru.

Insa, cercetarea interdisciplinara intre istorici si cercetători diverşi al căror domeniu este apropiat, etnografi, folclorişti, biologi au mai adăugat un adevăr ce nu poate fi pus la îndoiala ,, toponimul Tismana’’ este o moştenire de la părinţii noştri traco-geto-daci.

Mai exact , numele vechi Tismena sau Tizmena are un radical traco-dac ,, dis’’ sau ,, tiz’’, ,, tis’’ cu însemnătatea de ,, cetate, loc întărit, un loc amenajat’’ , la care s-a adăugat sufixul indo-european ,, men(a)’’ si s-a obţinut ,, tizmen(a)‚ sau ,, tismen(a), care are înţelesul de cetate fortificata din zid in perioada evului mediu dar si cu înţelesul de invocare a cetatii, a locului amenajat in perioada pre-creştina.