Centrul National de Informare și Promovare Turistică TISMANA

Obiective turistice

Dintr-o amplă listă de resurse turstice pe care Tismana le oferă vizitatorilor, vă propunem următoarele obiective turistice:

Obiective turistice – Arii naturale protejate

La nivelul oraşului Tismana se regăsesc un număr mare de obiective turistice: zone naturale protejate de interes național, monumente ale naturii:

 1. Rezervaţia naturală Piatra Andreaua, din satul Sohodol, cu suprafaţa de 1,00 ha. In afara considerentelor geologice deosebite, aici trăiesc specii rare de faună şi flora. Găsim relicte glaciare din vremuri ce au spravieţuit dispariţiei în decursul timpurilor geologice.
 2. Rezervaţia naturală Izvoarele Izvarnei, din satul Izvarna, cu suprafaţa de 500,00 ha. Cuprinde cele patru mari izbucuri (izvor vaucluzian numit de localnici „bâlbăros”) şi Cheile Sohodolului de Izvarna, cu floră şi faună endemice. La ieşire din chei, creşte “ghimpele” o specie medicinală.
 3. Rezervaţia naturală Peştera Gura Plaiului, din satul Topeşti, cu suprafaţa de 10,00 ha. Amplasare: La nord de satul Topeşti pe dealul Gura Plaiului. Rezervație speologică, cu o lungime de 150 m. Are o intrare în aven. Este monument al naturii, neamenajat turistic, în prezent nu se vizitează;
 4. Rezervaţia naturală Cotul cu Aluni, aparţinând oraşului Tismana, cu suprafaţa de 25,00 ha. În aceeaşi zonă, se află Pădurea de castani Eroni. Numai în această zonă creşte, pe arii largi, alunul turcesc a cărui înălţime se apropie de cea a arborilor din jur. Înspre sud, creşte nucul şi castanul comestibil, rezervaţia fiind vecină cu Pădurea Eroni. Pe culmea Cracul Cotul cu Aluni creşte şi o frumoasă pădure de liliac alb şi rozaliu.
 5. Rezervaţia naturală Rezervaţia botanică Cioclovina. Aparţine oraşului Tismana cu suprafaţa de 12,00 ha. Amplasată în raza Ocolului Silvic Tismana, UP IV, ua: 34D, 37C, 38B, 40B, 41B, 23D, 23B. Vecinătăţi: nord – arboret de fag în amestec cu brad, vârsta 60-70 ani, în sud, Pădurea Pocruia, rezervaţie naturală. Aa est, arboret de fag în amestec cu tei, 50-60 ani, la vest, arborete de amestec de fag cu diverse şi brad, 70-150 ani, proprietatea Ocolului Silvic Tismana.
 6. Rezervaţia naturală  Pădurea Tismana-Pocruia, Oraşul Tismana (51,60 ha) forestieră, unde sunt prezente specii de castani comestibili (Castanea vesca, Castanea sativa) fiind şi rezervaţie ştiinţifică şi seminceră. Pe alocuri acestea sunt în amestec cu specii de stejar şi fag;
 7. Rezervaţia naturală Cornetul Pocruii, Oraşul Tismana (70 ha); Arboret de stejar pufos, scumpie şi flora însoţitoare;
 8. Rezervaţia naturală Muntele Oslea, aparţinând oraşului Tismana şi comunei Padeş, cu suprafaţa de 280,00 ha. Este cel mai înalt vârf din Munţii Vâlcan, 1946 m. Creasta calcaroasă, versant sudic abrupt, pajişte cu diversitate floristică deosebită, cu specii de Nigritella Nigra şi Daphne Cnemorum.

 

Obiective turistice – Alte Repere geografice si turistice

 • Steiul Coziei şi Vârful Tihomirului în satul Sohodol unde s-au găsit forme primitive de civilizaţie din neolitic.
 • „Piatra tăiată” sau „Piatra lui Iorgovan” – este un străvechi megalit „clasic”, cu trei funcţii practice: indică pasul Cerna – Jiu, deci trecerea spre Retezat, direcţia nord şi delimitarea a două zone de relief distincte: zona montană şi dealurile Podişului Getic. Megalitul este legat şi de legenda lui Iovan Iorgovan. El ar fi fost tăiat în două de paloşul acestuia, ca probă de încercare a tăriei metalului, înainte de a tăia capetele balaurului.
 • Columna Furniei (Mama) – cel mai valoros simulacru megalitic.
 • Menhirele din Gorgan – monolitele brute din Dealul Gorgan (51 ha) şi Cornetul Pocruii (70 ha).
 • Cheile Sohodolului de Isvarna – sunt deosebit de spectaculoase, valea fiind îngustă şi adâncă, străjuită de calcare.
 • Cascada Păstrăvăriei si Cascada Mânăstirii – pot fi observate mai ales in anotimpul ploios când debitul acestora creste considerabil.

De asemenea, la nivelul localităţii se regăsesc un număr impresionant de peşteri  care au un potenţial ridicat in dezvoltarea sectorului turistic in zona. Printre acestea amintim: Peştera din bile, Peştera haiducilor, Peştera Pârgavului, Peştera din Chiciora, Peştera de la Mănăstirea Tismana. Mai sunt: Peştera Păstrăvăriei, Peştera Pocruii, Peştera Sohodolului, Peştera Fuşteica de la Isvarna, Peştera Liliecilor.

 

Obiective turistice – Lăcaşe de cult

Cea mai reprezentativă unitate de cult de la nivelul localităţii Tismana este, fără nici o îndoială, Mănăstirea Tismana.

 • Mănăstirea Tismana este cea mai veche din România, construcţia ei începând cu două secole înainte de venirea cuviosului Nicodim. Pe locul ei a fost o veche biserică ridicată în jurul anului 1200. Începutul îl face Vladislav I (Vlaicu-Vodă) Basarab (născut în 1325, mort în 1377), la domnie între 1364-1377, fiul lui Nicolae Alexandru. Această biserică din zid ia rolul şi locul aceleia foarte vechi „făcută din tis şi cu mâna”.

Mănăstirea a fost terminată de fii lui Radu I, fiul lui Vladislav: Dan I (1383-1386) şi Mircea cel Bătrân (1386-1418). Neagoe Basarab (1512-1521) o acoperă cu plumb şi îi dăruie o tavă mare de argint drept mulţumire că a scăpat aici de persecuţiile lui Mihnea cel Rău, în 1509.

Biserica actuală datează din 1541-1542 iar Matei Basarab (1632-1654) reface zidurile înconjurătoare care-i dau aspect de cetate.

De asemenea un număr mare de lăcaşuri de cult, dintre care cele mai vechi:

 1. Biserica „Buna Vestire” de la intrarea în defileul Văii Tismanei.
 2. Schitul Cioclovina de Jos , cu chilii, datat din anul 1715.
 3. Schitul Cioclovina de Sus, datat din anul 1714.
 4. Biserica din lemn din localitatea Gornoviţa, datată din anul 1764
 5. Biserica din localitatea Vânăta, datată din anul 1714.
 6. Biserica din localitatea Sohodol, datată din anul 1720

 

Obiective turistice – Muzee şi monumente istorice

 • Muzeul Costumului Popular Gorjenesc Tismana deschis la 10 iunie 2007, primul muzeu al costumului popular gorjenesc din istoria judeţului, având piese unicat costume populare din secolul al XIX-lea. Acesta este singurul muzeu al portului popular gorjenesc, fiind redeschis după ce cladirea a fost reabilitată.

Programul de vizitare este: Luni-Vineri: 08:00-16:00 si Sâmbătă-Duminică: 09:00-17:00

 • Muzeul Tezaurului BNR – de la Mănăstirea Tismana. Este amenajat într-o peșteră din apropierea mănăstirii.  În cadrul muzeului este  prezentată pe larg istoria Tezaurului BNR ascuns la Tismana, în perioada 1944-1947. Prezentarea este într-o formă atractivă și bogat ilustrată, conținând informații păstrate în documente din arhiva BNR, documente inedite în cea mai mare parte. De asemenea, în cadrul discursului muzeal, sunt prezentate eforturilor Băncii Naționale de a păstra în siguranță Tezaurul. Aceste efosrturi sunt împletite cu destinele individuale ale funcționarilor bancari participanți la operațiune și cu episoade din viața cotidiană de la Tismana.
   • Programul de vizitare este:

Luni-Duminică: 08:00-17:00.

Nu se percepe taxă de vizitare.

 • Muzeul Mânăstirii Tismana a fost printre primele muzee înfiinţate în judeţul Gorj, la iniţiativa Societăţii “Dorna Tismana”.
 • Monumentul din centrul Tismanei a fost sfinţit în august 2002.
 • Monumentul căpitanului Ion Neferescu şi fântâna din dealul Nereaz, satul Gornoviţa.