Centrul National de Informare și Promovare Turistică TISMANA

Repere de istorie la Tismana

Câteva repere de istorie ale așezării Tismanei

Localitatea Tismana este atestată prin Hrisovul din anul 1385 de către domnitorul Dan I, iar în documentele veacurilor al XV-lea şi al XVI-lea (3 sept. 1841 şi 11 ian. 1585) găsim consemnat „oraşul de la Tismana”, ceea ce denotă o dezvoltare timpurie a unora dintre elementele constitutive ale societăţii urbane în acest perimetru.

Însă cercetarea interdisciplinara între istorici si cercetători diverşi al căror domeniu este apropiat, etnografi, folclorişti, biologi a mai adăugat un adevăr ce nu poate fi pus la îndoială: toponimul „Tismana” este o moştenire de la părinţii noştri traco-geto-daci.

Mai exact , numele vechi Tismena sau Tizmena are un radical traco-dac ,, dis’’ sau ,, tiz’’, ,, tis’’ cu însemnătatea de ,, cetate, loc întărit, un loc amenajat’’ , la care s-a adăugat sufixul indo-european ,, men(a)’’ si s-a obţinut ,, tizmen(a)‚ sau ,, tismen(a), care are înţelesul de cetate fortificata din zid in perioada evului mediu dar si cu înţelesul de invocare a cetatii, a locului amenajat in perioada pre-creştina.