Centrul National de Informare și Promovare Turistică TISMANA

Repere istorice

Câteva repere istorice asupra așezării Tismanei: Localitatea Tismana este atestata prin Hrisovul din anul 1385 de către domnitorul Dan I, iar în documentele veacurilor al XV-lea şi al XVI-lea (3 sept. 1841 şi 11 ian. 1585) găsim consemnat „oraşul de