Centrul National de Informare și Promovare Turistică TISMANA

Arii naturale protejate

La nivelul oraşului Tismana se regăsesc un numar mare de arii naturale protejate de interes national si monumente ale naturii:

Rezervaţia naturală Piatra Andreaua

din satul Sohodol, cu suprafaţa de 1,00 ha. In afara considerentelor geologice deosebite, aici trăiesc specii rare de faună şi floră, relicte glaciare din vremuri ce au spravieţuit dispariţiei în decursul timpurilor geologice.

Rezervaţia naturală Izvoarele Izvarnei

din satul Izvarna, cu suprafaţa de 500,00 ha. Cuprinde cele patru mari izbucuri (izvor vaucluzian numit de localnici „bâlbăros”) şi Cheile Sohodolului de Izvarna, cu floră şi faună endemice. La ieşire din chei, creşte “ghimpele” o specie medicinală.

Rezervaţia naturală Peştera Gura Plaiului

Tismanella chappuisi

Tismanella chappuisi – Endemic Coleopterus polyphagus

din satul Topeşti, cu suprafaţa de 10,00 ha Amplasare: La nord de satul Topeşti pe dealul Gura Plaiului. Speologică, având o lungime de aproximativ 150m, bogat concreționată cu o intrare prin aven, monument al naturii, neamenajat turistic, în prezent nu se vizitează; Găzduiește o specie endemică de coleopter: Tismanella chapuissi.

Rezervaţia naturală Cotul cu Aluni

aparţinând oraşului Tismana, cu suprafaţa de 25,00 ha. În aceeaşi zonă, se află Pădurea de castani Eroni. Numai în această zonă creşte, pe arii largi, alunul turcesc a cărui înălţime se apropie de cea a arborilor din jur. Înspre sud, creşte nucul şi castanul comestibil, rezervaţia fiind vecină cu Pădurea Eroni. Pe culmea Cracul Cotul cu Aluni creşte şi o frumoasă pădure de liliac alb şi rozaliu.

Rezervaţia naturală Rezervaţia botanică Cioclovina

aparţinând oraşului Tismana cu suprafaţa de 12,00 ha Amplasată în raza Ocolului Silvic Tismana, UP IV, ua: 34D, 37C, 38B, 40B, 41B, 23D, 23B. Vecinătăţi: nord – arboret de fag în amestec cu brad, vârsta 60-70 ani, în sud, Pădurea Pocruia, rezervaţie naturală, la est, arboret de fag în amestec cu tei, 50-60 ani, la vest, arborete de amestec de fag cu diverse şi brad, 70-150 ani, proprietatea Ocolului Silvic Tismana.

Rezervaţia naturală  Pădurea Tismana-Pocruia

Oraşul Tismana (51,60 ha) forestieră, unde sunt prezente specii de castani comestibili (Castanea vesca, Castanea sativa) fiind şi rezervaţie ştiinţifică şi seminceră. Pe alocuri acestea sunt în amestec cu specii de stejar şi fag;

Rezervaţia naturală Cornetul Pocruii

Oraşul Tismana (70 ha); Arboret de stejar pufos, scumpie şi flora însoţitoare;

Rezervaţia naturală Muntele Oslea

aparţinând oraşului Tismana şi comunei Padeş, cu suprafaţa de 280,00 ha Este cel mai înalt vârf din Munţii Vâlcan, 1946 m. Creasta calcaroasă, versant sudic abrupt, pajişte cu diversitate floristică deosebită, cu specii de Nigritella Nigra şi Daphne Cnemorum.